Stručno predavanje

4. novembar 2018.

Galerija Sinagoga Niš, Narodni muzej Niš

10: 00 – 13:00h

u saradnji sa Centrom za doživotno učenje Fakulteta umetnosti u Nišu

Otvoreni panel
Kako i zašto zavoleti jazz…

 

Predavači:
Luka Ignjatović – saxsofon
Boris Šainović – kontrabas
Sava Miletić – klavir
Dušan Ivanišević – bubnjevi
Vesna Petković – vokal

 

Tema:
Improvizovana muzika u sistemu obrazovanja
Škole jazz-a
Elementi: Tema , ritam, harmonija …
Razvoj SCATA  u pevanju
Izraz i rečnik za improvizaciju
Vokalni jazz i instrumentalni jazz
Funkcija instrumenata i vokala
Kako početi improvizaciju

Praktična edukacija :
Način i pristup određenom jazz standardu – kao početak i osnova
Jazz standard kroz stilove jazza
Pitanja učesnika panela
Koncert  sa aktivnim učesnicima panela